PHOTOS: Get your free I Love Dayton t-shirt at the Dayton Mall!

Top Stories

Photo: triple_eee1992 via Instagram

Photo: myap2outta3 via Instagram

Photo: brandyjones1918 via Instagram

Photo: katrina_kw_realtor

Photo: nichole.nelson.3958 via Instagram

Photo: man_of_vision00 via Instagram

Photo: lisle2018 via Instagram

Photo: kendrathibo via Instagram

Photo: ckchums via Instagram

Photo: b.noel_baby via Instagram

Photo: _msolomon_ via Instagram

Photo: aje591 via Instagram

Photo: fondanolan via Instagram

Photo: @scott.ratcliffe.50 via Instagram

Photo: @momslave57 via Instagram

Photo: @ratjog53 via Instagram

Photo: @cshaynia via Instagram

Photo: @mamaluvsdakids via Instagram